Vosk

 Vosk

Vosk je produktom včiel tvorený voskotvornými žľazami včiel. Z voskotvornej žľazy sa vylúči vosk v tekutom stave, ktorý následne tuhne a v vzniká vosková šupinka, ktorú včely používajú ako stavebný materiál. Včely vosk využívajú na stavbu diela a tmlelenie väčších medzier v úli.