Včelí jed

Včelí jed

Je produktom, včely, je to výlučok jedovej žľazy robotníc a matky. Trúdy jed neprodukujú. Množstvo jedu v jedovom vačku u robotníc je rôzne, závisí od veku včiel, staršie včely majú jedu viac. Robotnice používajú jed na obranu proti "nepriateľom". Jed má hemolytické, hemoragické a neurotoxické účinky. Množstvo jedu ,ktoré je schopné zniesť priemerný, zdravý, dospelý človek, sa podľa rôznych výskumov líší. Smrteľná dávka pre človeka je zrejme okolo 500 žihadiel. Samozrejme u ľudí precitlivených na jed je dávka jedu omnoho nižšia.